Listado de libros para 2º da ESO

MATERIA

TÍTULO LIBRO

ISBN

EDITORIAL

FÍSICA QUÍMICA

2ESO Física y Química Construyendo mundos Ed. Galicia

9788414424797

Santillana

XEOGRAFIA E HISTORIA

2ESO Xeografía e Historia Construíndo mundos

9788491857198

Santillana

INGLÉS

Influence Today 2 Sb ePk

9781380086150

Macmillan

INGLÉS

Influence Today 2 Wb ePk

9781380086174

Macmillan

L. CASTELÁ

Lengua Castellana y Literatura 2

9788414047064

Edelvives

L. GALEGA

Lingua e Literatura 2

9788411101974

Xerais

RELIXIÓN

Relixión ES2 (GAL)

9788483498248

Rodeira

MATEMÁTICAS

Matemáticas 2. Operación mundo.

9788414324950

Anaya

FRANCÉS

Silhouette 2 Livre de l’élève

9780190540326

Oxford

FRANCÉS

Silhouette 2 Livre d’exercices

9780190540401

Oxford

MUSIC

Introduction to music

9788468077475

Santillana

PLAN LECTOR

L. Cast.

El asesinato de la profesora de lengua.

9788466762526

Anaya

Los secuestradores de burros

9788491220497

Santillana

Cuando Hitler robó el conejo rosa

9788491221395

Santillana

L. Gal.

A tribo do mar

9788411104043

Xerais

O que sei do silencio

9788491214021

Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta

9788491210702

L. Ing.

The anti-bully squad

9783990890967

Helbling

The boy who could fly

9783852721583

L. Franc.

On a volé Mona Lisa

9782090312638

Santillana

Licencias dixitais:

MATERIA

TÍTULO LICENCIA

ISBN LICENCIA

EDITORIAL

FÍSICA QUÍMICA

2ESO Física y Química Construyendo mundos Ed. Galicia

9788491857785

Santillana

XEOGRAFIA E HISTORIA

2ESO Xeografía e Historia Construíndo mundos

9788491858027

Santillana

INGLÉS

Influence Today 2 Sb ePk

9781035153145

Macmillan

L. CASTELÁ

Lengua Castellana y Literatura 2

9788414047071

Edelvives

L. GALEGA

Lingua e Literatura 2

9788491210290

Xerais

RELIXIÓN

Relixión ES2 (GAL)

9788483498446

Rodeira

MATEMÁTICAS

Matemáticas 2. Operación mundo.

9788414324967

Anaya

FRANCÉS

Silhouette 2 Livre de l’élève

9780190540364

Oxford

MUSIC

Introduction to music

9788414400197

Santillana

Reserva de libros para 2º da ESO


Datos do pai, nai ou titor

Libros que quere seleccionar

Licencias


Listado de libros para 2º da ESO