Equipo Directivo:

O equipo directivo é o órgano ordinario de xestión e coordinación do Centro, sendo o seu obxectivo prioritario empurrar todas as actividades formativas no marco do Proxecto Educativo e do Proxecto Curricular.

 

O Equipo Directivo do noso Centro está formado polos seguintes membros:

  1.  O Director Titular: D. Ricardo Xesús López Lamela
  1.  O Director Pedagóxico: D. David Méndez Ferreiro
  1.  O Xefe de Estudos: D. Ángel Miguel Buíde Maroto.
  1.  O Coordinador de Pastoral e Administrador: Fr. Miguel Sánchez Valdivieso.
  1.  O Coordinador de Actividades culturais e extraescolares: D. Juan Rigueiro García
  1.  A secretaria: Dª. Anielka Fernández Aira.

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Para a xestión das necesidades das familias, dos alumnos e dos nosos profesores e persoal non docente.

A Comisión de Coordinación Pedagóxica, está formado por:

  • D. Ricardo Xesús López Lamela (Director Titular).
  • D. David Méndez Ferreiro(Director Pedagóxico).
  • D. Ángel Miguel Buíde Maroto (Xefe de Estudos).
  • D. Miguel Sánchez Valdivieso (Coordinador de Pastoral e Administrador).
  • Dª Anielka Fernández Aira (secretaria).
  • D. Juan Rigueiro García (Coordinador de actividades culturais e extraescolares).
  • D. Álvaro Quiroga López (Xefe do Departamento de Orientación).
  • Dª. Isabel Fernández Núñez (Coordinadora de Plurilingüismo).
  • Dª. María Sonia Fernández Castro (Coordinadora de Dinamización Lingüística).
  • Dª. Teresa Iglesias Mera (Coordinadora da Biblioteca).
  • Dª. Elena Castro López (Coordinadora de Educación Secundaria Obrigatoria).
  • Dª. Carmen Serrano López (Coordinadora de Educación Primaria).
  • Dª. Monserrat Conde Conde (Coordinadora de Educación Infantil).

Profesorado e Departamentos:

O claustro de profesores do Centro compaxina a experiencia docente dos máis veteranos coa ilusión dos máis novos, redundando todo elo na mellora educativa.

O Colexio conta con 39 docentes distribuídos do seguinte xeito:

Curso

Grupo A

Grupo B

4º E.I. (3 anos)

Dª Sandra Diéguez Buján

Dª Mª Pilar Reguera Nadela

5º E.I. (4 anos)

Dª Ana Corredoira Penín

Dª Nerea Cordo Isorna

6º E.I. (5 anos)

Dª Isabel López Dablanca

Dª Montserrat Conde Conde

1º E.P.

Dª Eva Mª Cabado Araújo

Dª Alicia Lombardía Méndez

2º E.P.

Dª Marta Sández Callejo

Dª Olga Pérez Corral

3º E.P.

Dª Asunción Yáñez Dablanca

D. Germán Cordo Isorna

4º E.P.

Dª Gemma Souto López

D. Manuel Penas Roibás

5º E.P.

Dª Anielka Fernández Aira

D. Ginés Vázquez Seijas

6º E.P.

D. Fernando Cuadrado Lombardero

Dª Carmen Serrano López

1º E.S.O.

D Juan Rigueiro García

D Juan C. Ulloa García

2º E.S.O.

Dª Montserrat Vilar Rodríguez

Dª Sonia Fernández Castro

3º E.S.O.

Dª Virginia Fernández de la Calle

Dª Teresa Iglesias Mera

4º E.S.O.

D José Manuel Pallín Bóveda

Dª Elena Castro López

 1.  

Resto de Profesorado:

D. Ricardo Xesús López Lamela (DIRECTOR TITULAR).

D. David Méndez Ferreiro(DIRECTOR PEDAGÓXICO)

D. Ángel M. Buide Maroto (XEFE DE ESTUDOS)

D. Álvaro Quiroga López (XEFE DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN)

Fr. Miguel Pérez Valdivieso (COORDINADOR DEPARTAMENTO DE PASTORAL)

Dª Beatriz Sánchez del Río (REFORZO EDUCATIVO EDUCACIÓN INFANTIL)

D. Marcos Díaz Sáez (PT-AL, ORIENTACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA)

Dª. Lucía Arias Fernández.

Dª. Eva Cabado Araújo

D. Ángel Muñoz Rodríguez

D. Iván Pastor Teijeiro

D. Jesús Santiago Vázquez

D. Manuel Eiras Rodríguez

Consello Escolar:

Está formado por 15 membros, estando representados todos os estamentos:

  • Presidente: D. Ricardo Xesús López Lamela (Director Titular).
  • Representantes do Titular: Fr. Miguel Á. Pérez Valdivieso e Fr. Manuel Á. Martínez Fuertes.
  • Representantes de pais: Dona Bárbara Rovira Casal, Dona Bibiana Del Río López, D. Pablo Vázquez Pena e D. Pablo Bande López.
  • Representantes do Profesorado: D. David Méndez Ferreiro (Director Pedagóxico), Dna. Olga Pérez Corral, Dna. Teresa Iglesias Mera, D. Iván Pastor Teijeiro, D. Ginés Vázquez Seijas.
  • Representantes do Alumnado: D. Álvaro Schneider Sueiro e D. Alejandro Bueno Prado.
  • Representante de Administración e Servizos: Dª Ana Díaz Fouz.
  • Representante do Concello de Lugo: Dª Paula Alvarellos Fondo.