Funcionamento

O servizo de madrugadores pódese contratar por días soltos ou por mes completo. Cubre o horario de 7. 45 h a 9.30 h, o momento no que os alumnos de 4º de Eduación Infantil comenzan as clases.

O servizo dará comezo desde o primeiro día de clase ata o derradeiro día do curso escolar. O horario de educación infantil é de 9. 30 h a 13.25 h (suxeito a cambios en función da aplicación do protocolo COVID).

A continuación podería facer uso do servizo de comedor desde as 13.25 h con saída ás 14.30 h ou as 15.15 h, o coste mensual deste servizo é de 120 euros e de 8 euros o día solto.  

Prezos

 

De 7:45 a 9:30

Desde as 8:15

D e s d e as 8 : 3 0

Días soltos

4 EUROS

3,5 EUROS

2,5 EUROS

Mes Completo

32 EUROS

17 EUROS

12 EUROS 

Dixixido a:

    • Alumnos de Educación Infantil
    • Alumnos de Educación Primaria

– Garante a conciliación familiar e laboral.
– Presta atención ás necesidades das familias do noso
centro.

Non se permitirá o acceso de ningún alumno antes da hora de apertura das portas sen ter contratado o servizo de madrugadores.

Horario

Desde as 7.45 (apertura de portas) ata ás 9.30 (comezo das clases de Educación Infantil)

 

Descarga o formulario e entrégao en secretaría