As instalacións do Colexio están adapatadas ás esixencias da lexislación e en perfectas condicións para o desenrolo das tarefas educativas.

O Colexio conta cos seguintes espazos educativos:

Podes ver algúns vídeos do noso colexio: