Web de recursos do MEFP: http://aprendoencasa.educacion.es

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) acaba de por en funcionamento a páxina web https://aprendoencasa.educacion.es para centralizar os recursos do minsterio e das comunidades autónomas sobre educación. Está a disposición das comunidades autónomas, dos centros e das familias.