Admisión Curso 20/21

Para matricular aos teus fillos podes:

  • Presentar a túa solicitude na SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA entre o 11 e o 18 de maIo (incluídos os dous días).
  • Presentar o impreso de solicitude ED550B, o LIBRO DE FAMILIA e o DNI DO ALUMNO/A na SECRETARIA DO COLEXIO desde o 11 ao 18 de maio (incluídos ámbolos dous).
  • Presentar o impreso de solicitude ED550B, o LIBRO DE FAMILIA e o DNI DO ALUMNO/A nun REXISTRO OFICIAL dirixindo a documentación ao colexio desde o 11 ao 18 de maio ata a hora de peche do rexistro correspondente (incluídos ámbolos dous).
  • NOVO CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN:
  • Publicacións das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido antes do 9 de xuño do 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contras as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicacións das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido ata o 26 de xuño de 2020.
  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 de xullo de 2020.
  • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Solicitude ED550B :

https://drive.google.com/open?id=1HnX0NGDzUEOeCxaIrQ3WeBEmvHAqwMQX